ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ...


ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!

Αυτό το ιστολόγιο έχει ολοκληρώσει το ρόλο του και δεν είναι σε λειτουργία...

δεν πάω με άδεια χέρια στο σχολείο, φέρνω τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς

Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο το θέμα που προέκυψε με τα βιβλία. Αλλά νισάφι πια με την πολιτική εκμετάλλευση. Όχι άλλες πολιτικές κόντρες πάνω στις τρυφερές πλατούλες των παιδιών. Τώρα είναι καιρός ευθύνης και χρέους να δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας για την άμεση και όσο το δυνατόν καλύτερη επίλυση του προβλήματος.

Στηρίζουμε λοιπόν ολόψυχα τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας:


Ενημερωτικό Σημείωμα


Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων & Πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, που σηματοδοτεί την έναρξη του Νέου Λυκείου, την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, τα 960 ολοήμερα σχολεία και σειρά άλλων πρωτοβουλιών, επισκιάζεται από το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη μη έγκαιρη αποστολή όλων των βιβλίων στα σχολεία.

Βέβαια, το πρωταρχικό για τη λειτουργία των σχολείων, που είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αντιμετωπίζεται με εξαιρετικά θετικό τρόπο, παρά την αποχώρηση χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Πέρυσι ήταν μία από τις λίγες χρονιές χωρίς προβλήματα, είτε σε εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε σε βιβλία. Φέτος, η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – κατά 49 μέρες πέραν του προβλεπόμενου από το νόμο χρόνου – σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας χάρτου, οδήγησε ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί μόλις στο τέλος Αυγούστου, και αυτό με τιτάνιες προσπάθειες. Γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει έλλειψη βιβλίων αλλά καθυστέρηση.

Οι πρώτες αποστολές από τα αποθέματα που υπήρχαν έγιναν προς την νησιωτική Ελλάδα και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου και η κάλυψη σε βιβλία φτάνει σήμερα μέχρι και το 85%. Ήδη άρχισαν και οι νέες παραλαβές και η προώθηση τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Όμως, είναι σαφές ότι δημιουργούνται προβλήματα σε κάθε τάξη τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Οι δυσκολίες αυτές είναι σίγουρο ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με την οργανωμένη, έγκαιρη δράση των διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών των σχολείων και βέβαια χάρη στην εμπειρία και την υπευθυνότητα του δασκάλου της κάθε τάξης, του καθηγητή κάθε τμήματος.

Το σχέδιο για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος την πρώτη αυτή δύσκολη περίοδο και μέχρι την παράδοση όλων των βιβλίων, που πρέπει να έχει κάθε μαθητής, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Αξιοποίηση και συστηματική χρήση όλων των βιβλίων, των βοηθημάτων και του πρόσθετου διδακτικού υλικού, που υπάρχουν ως περίσσευμα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από βιβλία που επεστράφησαν μετά την πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας το Νοέμβριο του 2010 για την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων.
2. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει στο σύνολό του αναρτημένο στο διαδίκτυο, μια πρωτοβουλία που αναπτύχτηκε στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου». Εκπαιδευτικοί και μαθητές με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, όπως και οι σχολικές μονάδες με την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπου υπάρχει.

3. Αξιοποίηση των DVD με περιεχόμενο τα σχολικά βιβλία ανά τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία λόγω του προβλήματος παρήγαγε το Υπουργείο Παιδείας μόλις εντοπίσθηκε το πρόβλημα. Ήδη ξεκίνησε η αποστολή τους προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις μεγάλες σχολικές μονάδες και έχουμε την διαβεβαίωση ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να διατίθενται σε κάθε μαθητή. Τα DVD αυτά αποτελούν την προσωπική «Βιβλιοθήκη» κάθε μαθητή, που είναι αξιοποιήσιμη και χωρίς να είναι αναγκαία η σύνδεση μέσω διαδικτύου.

4. Ανάδειξη της πρωτοβουλίας για την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων. Η αντίληψη του «σέβομαι το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώ το δημόσιο αγαθό, ενισχύω τον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική αγωγή εξοικονομώντας πόρους», σήμερα μετατρέπεται πλέον σε ανάγκη για «Μαθητική Αλληλεγγύη - με τα βιβλία μου βοηθώ τον συμμαθητή μου». Έτσι, οι μαθητές καλούνται μέσα από μία σχολική καμπάνια να προσκομίσουν τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές των άλλων τάξεων. Το σύνθημα «δεν πάω με άδεια χέρια στο σχολείο, φέρνω τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς» είναι μια πράξη ευθύνης, αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς για κάθε μαθητή. Είναι μια αξία που πρέπει να επανακτήσουμε ως κοινωνία.
5. Συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (διοίκηση, σχολικοί σύμβουλοι και όλοι οι εκπαιδευτικοί), ώστε να υπάρξει πρόγραμμα δράσης για την αξιοποίηση κάθε πρόσφορης λύσης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου.

6. Στοίχιση της διοικητικής πυραμίδας (κεντρική υπηρεσία-υπηρεσία ΟΕΔΒ, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικής μονάδας) μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για καταγραφή των ελλείψεων ανά σχολική μονάδα μετά από πλήρη αποτύπωση των υπαρχόντων βιβλίων από:

 τις νέες εισροές βιβλίων από τον ΟΕΔΒ
 τα διαθέσιμα βιβλία στις αποθήκες από προηγούμενα έτη
 τα βιβλία που έχουν επιστραφεί από μαθητές μέσα από την καμπάνια της μαθητικής αλληλεγγύης καθώς και
 βιβλία που με πρωτοβουλίες των μαθητών και των γονέων έχουν διασφαλίσει οι μαθητές για προσωπική χρήση.
 Η καταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

7. Συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής για να οργανωθεί η επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, που μπορούν να υποστηρίξουν την αναπαραγωγή πρόσθετου διδακτικού υλικού (Δήμοι, Σχολικές Επιτροπές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ).

8. Από τις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα γίνεται αναπαραγωγή του αναγκαίου διδακτικού υλικού – σε εβδομαδιαία βάση - που θα υποστηρίξει τους μαθητές, για τους οποίους δεν έχουν εξασφαλιστεί άλλα μέσα.

9. Προώθηση και ενίσχυση κάθε εθελοντικής πρωτοβουλίας από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμους, τοπικούς φορείς.

10. Η πολιτική ηγεσία θα βρίσκεται πάντα κοντά στη σχολική κοινότητα για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία, και ιδιαίτερα την πρώτη και κρίσιμη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οργανώνοντας και άλλες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την κάθε προσπάθεια.http://l.wbx.me/l/?instId=35890515-f105-4449-a7ee-54bde2126bbe&token=f315ad7de0c1ce5262a5e816c5305ac2f702a17c0000013250448132&u=http%3A%2F%2Fwww.minedu.gov.gr%2Fgrafeio-typou%2Fdeltia-typoy%2F09-09-11-olokliromeno-sxedio-draseon-a-protoboylion-gia-ti-diasfalisi-toy-aparaititoy-ekpaideytikoy-ylikoy-stin-enarksi-tis-neas-sxolikis-xronias.html

ΣΧΟΛΙΟ: Το σχολείο μας έκανε ήδη πράξη την αξιοποίηση των πλεονοσμάτων των προηγουμένων ετών. Οι δάσκαλοι εργάστηκαν με ζήλο και συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό βιβλίων για όλες τις τάξεις ώστε οι πρώτες δύσκολες ημέρες να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο.

Παράλληλα ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί και αρκετοί τίτλοι βιβλίων από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων, Γλώσσα για όλες τις τάξεις και Μαθηματικά για τις περισσότερες.

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί έχουν προτείνει και άλλους τρόπους όπως την αξιοποίηση των αρχών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αλλά και τις σχετικές οδηγίες από το πρόγραμμα "η τσάντα στο σχολείο". Στα μαθήματα που δεν υπάρχει νέο βιβλίο και τα παλιά αποθέματα δεν επαρκούν ώστε να πάρουν όλα τα παιδιά εγχειρίδιο, το μάθημα μπορεί να διδάσκεται από ένα βιβλίο ανά ομάδα μαθητών και να ολοκληρώνεται η διδασκαλία εντός της τάξης.

Και κυρίως ας μη μας διαφεύγει ότι τα βιβλία θα έρθουν! Δε θα μείνουν χωρίς βιβλία τα παιδιά όπως σκόπιμα διαδίδουν κάποιοι. Ίσως και γιατί ευελπιστούν σε εύκολο κέρδος εκμεταλλευόμενοι την αγωνία των γονιών και αναμένοντας παραγγελίες για φωτοτυπίες.

Αν κι εφόσον χρειαστούν κάποιες φωτοτυπίες θα τις ετοιμάσει το σχολείο και τα παιδιά θα τις πάρουν δωρεάν.

Το σίγουρο μάλιστα είναι ότι την ημέρα του Αγιασμού, στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας θα μοιράσει βιβλία στους μαθητές του.

Αλλά και με χαρά θα παραλάβει από τα παιδιά τα παλιά τους βιβλία. Δεν πάμε με άδεια χέρια φέτος στο σχολείο! Φέρνουμε τα βιβλία από τις προηγούμενες τάξεις και εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους συμμαθητές μας.

Θα καταβληθεί επίσης προσπάθεια για αξιοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής και φορητών υπολογιστών μέσα στις τάξεις. Οι μαθητές του τμήματός μας, του περσινού Δ1 και φετινού Ε1, έχουν ήδη κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για αξιοποίηση των υπολογιστών του σχολείου. Αλλά και η αίθουσά μας, κοντά και πάλι στο εργαστήριο, θα επιτρέπει στα παιδιά όπου και όταν χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα βιβλία που είναι αναρτημένα στο Ψηφιακό Σχολείο:


Δε χρειάζεται να γίνει εκτύπωση του υλικού που υπάρχει εκεί. Το τονίζουμε πως όποιο υλικό χρειαστεί θα το αναπαράγουμε εμείς ως σχολείο. Μπορούν όμως τα παιδιά στο βαθμό που το επιθυμούν και μπορούν να επισκέπτονται το ψηφιακό σχολείο και να βλέπουν το υλικό που υπάρχει εκεί. Όλα δηλαδή τα βιβλία του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Τόσο τα βιβλία μαθητή όσο και τα τετράδια εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (κλικ στην εικόνα)