ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ...


ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!

Αυτό το ιστολόγιο έχει ολοκληρώσει το ρόλο του και δεν είναι σε λειτουργία...

Δράσεις κατά της βίας στο σχολείο την 6η Μαρτίου 2012

Θέμα: “Δράσεις κατά της βίας στο σχολείο την 6η Μαρτίου 2012”To Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των μαθητών/τριών, έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων(ΣΕΠΕΔ) το τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει δίκτυο Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Έργο των παραπάνω είναι η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η εξάπλωση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας. Ένα από τα θέματα της Αγωγής Υγείας είναι ο εκφοβισμός και η ενδοσχολική βία.

Το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ενδοσχολικής βίας, προχώρησε στην σύνταξη συμφώνου συνεργασίας «για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο» με το Επιστημονικό Σωματείο υπό την επωνυμία «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), Επιστημονικός Υπεύθυνος της οποίας είναι ο Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννης Τσιάντης.

Επιπροσθέτως το Υπουργείο Παιδείας συμμετέχει στο Δίκτυο κατά της βίας στο Σχολείο στο οποίο είναι μέλη οι Κυβερνητικοί και μη φορείς: η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, το, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ο Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, το Ίδρυμα ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το Ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ - Kύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου .

Ένας από τους σκοπούς του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο, και η καθιέρωση της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο την 6η Μαρτίου .

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες, ερεθίσματα και ιδέες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας που εκδηλώνεται μεταξύ μαθητών και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Την Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο καλούνται όλα τα σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης να αφιερώσουν χρόνο (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και την επαγρύπνηση όλων των μελών τους για την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές της συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Η προετοιμασία για την ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο πρέπει να αρχίσει έγκαιρα με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών των σχολείων ενώ η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Τι μπορούμε να κάνουμε στα σχολεία την 6η Μαρτίου;


- Συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές στις τάξεις με θέμα «Πως εκδηλώνεται η βία ανάμεσα στα παιδιά, τι μπορεί να κάνει η τάξη μας / το σχολείο μας για να περιοριστούν και να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα περιστατικά βίας;» Στις συζητήσεις είναι σκόπιμο να ακούγεται η γνώμη των μαθητών για τα αίτια και τους τρόπους εκδήλωσης της βίας και να προκύπτουν ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάληψη ευθυνών και ρόλων, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε σχολείου.

- Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών, με αφορμή βιβλία που αναφέρονται στην σχολική βία, ύστερα από κατάλληλη προεργασία, με την ανάληψη παρουσιάσεων από τους ίδιους τους μαθητές.

- Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις

- Δημιουργία αφισών ή/και φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες κατά της βίας, χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και άλλα εργαλεία των νέων τεχνολογιών

- Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών σχετικά με τη βία, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου, πιθανά δε και με δημιουργία σχετικών τοιχογραφιών σε επιλεγμένους χώρους της σχολικής μονάδας

- Παρουσιάσεις σχετικά με επιμέρους άξονες της θεματολογίας, από ομάδες μαθητών σχολείων, βασισμένες σε έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων και αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών

- Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη επιμόρφωση, ώστε να αναδειχθούν θέματα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση και ειρηνική επίλυση της βίας.

- Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε σχολικά sites / blogs, αναφορικά με δράσεις και έρευνες σχετικά με το φαινόμενο

- Συναντήσεις Σχολικών Συμβουλίων και Υπευθύνων Αγωγής Υγείας-Σχολικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, με θέμα την βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με στόχο τη συστηματική πρόληψη και ήπια, ειρηνική και ουσιαστική αντιμετώπιση περιστατικών βίας.

- Πραγματοποίηση διαδραστικών ομιλιών και βιωματικών σεμιναρίων για το φαινόμενο από εξειδικευμένους επιστήμονες σε ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε χρόνο εκτός της λειτουργίας του σχολείου

Στον ειδικό ιστοχώρο: www.antibullyingnetwork.gr, που έχει δημιουργήσει το Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο, προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, βιβλιογραφία και προτεινόμενες ταινίες. Επίσης, παρουσιάζονται φορείς, δράσεις και καλές πρακτικές από διάφορα σχολεία και περιοχές της χώρας, βίντεο, συνδέσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φαινόμενο, που μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, γονείς και τους μαθητές.

Παράλληλα :

• Το Δίκτυο με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς θα εκδώσει και θα διανείμει μέσω του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία αφίσα με σύνθημα Αναγνωρίζω Αρνούμαι Αντιδρώ στη βία στο σχολείο για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στα Σχολεία.

• Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αναλαμβάνει και την πρωτοβουλία διοργάνωσης διαδικτυακής εκδήλωσης, με συμμετοχή φορέων του "Δικτύου κατά της Βίας στα Σχολεία", με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού (bullying), δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται ότι η διαδικτυακή εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αθήνα και θα μεταδοθεί διαδικτυακά (live streaming) μέσω του καναλιού που διαθέτει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο www.youtube.gr.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα απαντηθούν από τα μέλη του Δικτύου ερωτήματα των ενδιαφερομένων, τα οποία θα έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους εκπαιδευτικούς η παρότρυνση των μαθητών να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση της εκδήλωσης και την υποβολή ερωτημάτων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΪΤ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης

Με αφορμή το κεφάλαιο που διδαχτήκαμε αυτό το διάστημα στο μάθημα της Γλώσσας η τάξη μας αποφάσισε να πραγματοποιήσει σκυταλοδρομία ανάγνωσης. Για το σκοπό αυτό χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες:

Σουλιώτισσες, Αχέροντες, Θεσπρωτοί.

Τα βιβλία που επιλέξαμε για τη σκυταλοδρομία είναι τα εξής:

1. Η καλύβα του μπαρμπα - Θωμά

2. Το καπλάνι της βιτρίνας

3. Ο Ρομπέν των δασών

4. Ο Τρελαντώνης

5. Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα - Νο 5

6. Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει

Τα βιβλία επιλέχθηκαν με κριτήριο να υπάρχουν στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης, τις προτάσεις των ίδιων των παιδιών και την εισήγηση της δασκάλας της τάξης.

Οι κανονισμοί της σκυταλοδρομίας προβλέπουν ότι κάθε Δευτέρα θα γίνεται ανταλλαγή βιβλίων. Κάθε εβδομάδα δύο διαφορετικά βιβλία θα βρίσκονται στην κάθε ομάδα που συμμετέχει. Η σκυταλοδρομία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου και οι δραστηριότητες θα παρουσιαστούν τις πρώτες μέρες του Ιουνίου.

Οι δραστηριότητες είναι αυτές που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου της Γλώσσας.

Καλή επιτυχία τους μικρούς αναγνώστες!

Προετοιμάζοντας την επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας και στη λίμνη Ζηρού

Την πρώτη μέρα της άνοιξης - τουλάχιστον με το ημερολόγιο... - δηλαδή την 1η Μάρτη 2012, η τάξη μας, η Ε'1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, παρέα και με τους μαθητές της Στ'1, θα επισκεφθεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Φιλιππιάδας.

http://kpefilippiadas.blogspot.com

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας Πρέβεζας στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της παλαιάς παιδόπολης της Λίμνης του Ζηρού σε κτήρια που ανακαινίστηκαν και ανακατασκευάστηκαν από τη Νομαρχία Πρέβεζας και το Δήμο Φιλιππιάδας.

Η παιδόπολη του Ζηρού χτίσθηκε από Ελβετούς αρχιτέκτονες με τρόπο ώστε να μοιάζει με μικρό χωριό και ονομάσθηκε "Άγιος Αλέξανδρος" από το ομώνυμο εκκλησάκι που υπάρχει δίπλα από τις εγκαταστάσεις.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της επίσκεψης οι μαθητές έχουν ανεβάσει σχετικές πληροφορίες για τη Λίμνη Ζηρού στο φόρουμ της τάξης μας:

http://faros.fforumfree.com/t446-topic#2428

Να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη θα κοστίσει 250 ευρώ (έξοδα μεταφοράς) και με απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου υπολογίστηκε σε 7 ευρώ η συμμετοχή του κάθε παιδιού.

Ειδικά για τους μαθητές της Ε'1, λόγω της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα της Helmepa Junior και που χρηματοδοτεί ένα μέρος των δράσεών μας που αφορούν το περιβάλλον, αποφασίσαμε με τα παιδιά να διαθέσουμε από το ταμείο της τάξης μας 2 ευρώ για κάθε παιδί που θα έρθει. Αν έρθουν όλοι, θα διαθέσουμε 34 ευρώ από τα 70 που αυτή τη στιγμή διαθέτει το ταμείο. Τα χρήματα αυτά, μαζί και με τα 30 ευρώ που διαθέσαμε για την επίσκεψη στο Ναυταθλητικό Όμιλο Ηγουμενίτσας, ελπίζουμε ότι θα μας δοθούν από την Helmepa Junior, με την υποβολή των δικαιολογητικών αμέσως μετά την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκτελούμε, δηλαδή το καλοκαίρι. Το συνολικό ποσό που η Helmepa προτίθεται να μας δώσει για κάλυψη των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι 150 ευρώ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι τα χρήματα του ταμείου μας προέρχονται από τα κάλαντα που είπε η τάξη μας το περσινό Πάσχα και που ήταν συνολικά 100 ευρώ.


Οι Φαροφύλακες της Ηγουμενίτσας τιμούν τα 99 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Μπορεί αρκετοί μεγάλοι σήμερα να ξέχασαν την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, και που συμβολίζει την απελευθέρωση ολόκληρης της Ηπείρου από τον τούρκικο ζυγό πολλών αιώνων, όχι όμως και οι μικρό Φαροφύλακες της Ε΄1 τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας. Και ιδού το βίντεο αφιέρωμα που ετοίμασαν για τη σημερινή μέρα:


Και είναι μια παρηγοριά να βλέπουμε ότι τα παιδιά μας τηρούν το σπαρτιατικό πολλώ κάρρονες. Παρηγοριά πως θα φέρουν εκείνα τις καλύτερες μέρες που όλοι ονειρευόμαστε και έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

2 Φλεβάρη: Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων

Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων σήμερα, η 2 Φεβρουαρίου:

http://www.helmepajunior.gr/dnews2.php?article_id=406

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων - 2 Φεβρουαρίου 2012

"Υγρότοποι και τουρισμός" είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων για το 2012 και η Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ δίνει ακόμη μια φορά την ευκαιρία για ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης στις αξίες των υγροτόπων, εστιάζοντας στην αξία της αναψυχής και προβάλλοντας τη σημαντική προσφορά τους στον τουρισμό.

Το θέμα του εορτασμού για το 2012 είναι συνυφασμένο με αυτό της ερχόμενης διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ, COP11 "Υγρότοποι, Τουρισμός και Αναψυχή", που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2012, στο Βουκουρέστι.

H ανάγκη ευαισθητοποίησης και προώθησης της αξίας της αναψυχής καθώς και των ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στους υγροτόπους, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για την ίδια τη φύση, είναι ζωτικής σημασίας.

Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Ο αειφόρος τουρισμός δίνει τη δυνατότητα παράτασης της παραθεριστικής περιόδου, με άμεση συνέπεια την τόνωση της οικονομίας μας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης "Παιδική HELMEPA" και με αφορμή τον περσινό εορτασμό των 40 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης Ραμσάρ, η HELMEPA δημιούργησε για τα παιδιά - μέλη και τους Εθελοντές Εκπαιδευτικούς έναν χρήσιμο Οδηγό με τίτλο "Ανακαλύπτοντας τους Υγροτόπους της Ελλάδας". Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται στον Οδηγό, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και να γνωρίσουν τους υγροτόπους της χώρας μας καθώς και τα πολλαπλά οφέλη τους.

Ο οδηγός βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://helmepajunior.gr/zip/igrotopoi-elladas.pdf


Στα πλαίσια αυτά και το βίντεο που δημιούργησε ο μαθητής της τάξης μας Α.Λ.:Ο βιότοπος του Δρεπάνου, της παραλίας της πόλης μας, της Ηγουμενίτσας.

Το Δρέπανο χάρη ακριβώς στην υπέροχη ορνιθοπανίδα του ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000.

Επιπλέον στην περιοχή του Δρεπάνου βρίσκονται και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, η χερσόνησος της Λυγιάς και ο Πύργος Ραγίου, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και τα Γίτανα, η αρχαία πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας. Ένας συνδυασμός που ανταποκρίνεται πλήρως στο στόχο της φετινής παγκόσμιας ημέρας υγροτόπων καθώς δίπλα σε όλα αυτά εκτείνεται και η φανταστική παραλία του Δρεπάνου. Θα μπορούσε λοιπόν το Δρέπανο να αποτελέσει ένα θαυμάσιο προορισμό για οικοτουρίστες που ταυτόχρονα θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και εκτός από τα φυσικά κάλλη της γης μας και τους θησαυρούς της ιστορικής μας κληρονομιάς.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (κλικ στην εικόνα)